Historie YCPK

Karel Frýbort

Jak jsme začínali 

Historie Yacht Clubu Písek začala v r. 1973, kdy byl založen oddíl jachtingu při TJ Spartak Písek, jako sedmý oddíl jachtingu v kraji.

Šest nadšenců si začalo ve skromných podmínkách, ve vlhké stodole u aut. nádraží stavět MOTHY podle plánů P. Petráčka z Českých Budějovic, aby následně zjistili, že se Mothy už v okruhovém jachtingu opouští. Přešlo se na Vaurieny a Firebally.

Členská základna se rychle rozrůstala, zvláště, když se objevila nová alternativa jachtingu - windsurfing. V TJ Spartak měli pro nás velké pochopení a vyjednali pro potřeby oddílu prostory, kde jsme si mohli vybudovat dílnu i klubovnu. Začalo se jezdit na soustředění na Lipno a zúčastňovat i okruhových závodů. V r. 1976 vznikla i skupina nadšenců o námořní jachting a na vypůjčené jachtě sbírali zkušenosti v Greifswaldské zátoce u Stralsundu. Začali se stavět i soukromé kajutové plachetnice se kterými se vyjíždělo na Balaton a na Balt.

Od roku 1981 jsme začali pořádat pravidelné závody pro windsurfing, nazvaný "Malá cena Radavy". Hned první ročník měl veliký úspěch, zúčastnilo se ho 80 závodníků. Postavili jsme i dva Cadety, které jsme využívali pro trénink mládeže. Členská základna se v roce 1982 rozrostla na 66 členů a v té době nám byla přidělena voda v oblasti Radavy, na Orlické přehradě - 40 km od Písku. Rozhodli jsme se po dlouhých úvahách si postavit na Radavě loděnici podobnou v jaké jsme dělali soustředění na Kovářovské zátoce na Lipně.

Některé sny "Kájíška" předsedy

Jak se stavěla loděnice        Jak se chtěla stavět námořní jachta

 

Po složitých jednáních jsme dostali místo i povolení ke stavbě a opět za velké podpory TJ Spartak - zvláště jeho tehdejšího předsedy p. Sudy jsme začali stavět. Tím začalo martyrium nekonečných brigád a dojíždění na stavbu a protože jsme si museli opravdu vše postavit sami od septiku až po střechu včetně úprav okolí. To mělo velký dopad na členskou základnu, která se začala rapidně zmenšovat. Přesto jsme šťastni, že se nám ji podařilo v r. 1989 dokončit a nyní jsme na svou krásnou loděnici na krásném místě na Radavě moc pyšni. Někomu z nás stavba ubrala roky aktivního závodění, které se vzhledem k věku již nedají dohnat, ale dobrá věc se podařila a dnes užíváme loděnici k uložení lodí, pořádání jachtařských závodů, soustředění mládeže i k rekreaci.