Lodní třída Optimist

Koncepce práce s oddílem mládeže v lodní třídě Optimist...

...vychází z projektu "YCPK Optimist Písek". Cílem je navázat na dosud vykonanou organizátorskou a trenérskou práci K. Frýborta s oddílem Q za podmínek přijatelných pro YCPK, respektive trenéra a pro členy oddílu i jejich rodiče.

 

Hlavní zásady

  • Práce trenéra je dobrovolná a neplacená

  • YCPK hradí náklady na činnost trenéra (cestovné, ubytování, potřeby a pomůcky pro výcvik)

  • YCPK podle aktuálních finančních možností refunduje náklady na startovné pro členy-závodníky, kteří splní limit účasti na trénincích a závodech

  • YCPK zapůjčí členům oddílu lodě, které má k dispozici za přesně stanovených podmínek
    (kauce na lodě, nájem, péče o lodě, účast na trénincích a závodech).

  • Členové oddílu respektive jejich rodiče si hradí povinné pojištění odpovědnosti, náklady na startovné, oblečení, výstroj, stravování a cestovné na tréninky a závody, případně soustředění

  • Přijetí člena do oddílu je podmíněno souhlasem zájemce a jeho rodičů s uvedenými zásadami

    

Lodní třída Optimist je určena pro děti ve věku od 8 do 15 let. Starší děti mohou pokračovat na jednoposádkových lodích ve třídách Evropa nebo Laser nebo lodích dvouposádkových - Cadet, Fireball, 420, atd.

Pro vážné zájemce je zde k nahlédnutí pár informací. Další informace a formuláře najdete v sekci "Q"
 

PŘÍRUČKA PRO RODIČE   JAK NASTROJIT LOĎ   PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU  DÍLY NA OPTIMIST

  

Parametry a vzhled LT Optimist             

Q - Optimist

Vlajka

vlajka "O"

Posádka

1 osoba

Od věku

min. věk 8 let

Do věku

max. věk 15 let

Kód

11

Délka

2,3 m

Šířka

1,13 m

Plocha plachet

3,5 m2

Hmotnost trupu

35 kg

Poznámka

Mezinárodní třída ISAF určená pro mládež

WWW mezinárodní asociace třídy

http://www.optiworld.org

Kontakt

kontakt

 

 

                                                                                                                       

Lodní třída pro nejmenší závodníky, u nás nejoblíbenější. Lze na ní závodit od prvních jachtařských krůčků až třeba po mistrovství světa. Geniálně jednoduchá a bezpečná loď, a přes svůj trochu "neckovitý" tvar i pěkná na pohled. Je dlouhá 2,3 m a váží jen 35 kg, takže ji snadno odvezete na střeše auta.
Omezena věkem na max. 15 let.