Čím se řídí návrhy dětských pokojů

Je jasné, že každý z nás má poněkud jiný vkus. Ovšem je také samozřejmé, že to, jaký bude mít dítě v budoucnu, se formuje již během jeho prvních měsíců na tomto světě. I z tohoto důvodu je jasné, že je nutné věnovat zařízení jeho pokoje velkou pozornost.dětský pokoj

Vzhled však není a ani by neměl být tím hlavním kritériem, kterým se budeme řídit. Toto je chyba, kterou dělá většina rodičů – zaměřuje se pouze na to, jak pokoj jejich dítěte vypadá, a naprosto opomíjí další, mnohem důležitější faktory.

Jako první je třeba vzít v úvahu věk dítěte. Je jasné, že malý novorozenec bude potřebovat poněkud jiné vybavení, než školák. Tomu je třeba zařízení pokoje přizpůsobit. Dále nesmíme zapomínat na fakt, že děti rostou rychleji, než by se nám na první pohled zdálo. Co to pro nás znamená? Především to, že pokoj bude nutno často obměňovat a přestavovat. S tím je nutno počítat při výběru nábytku.

Ovšem tím hlavním, podle čeho by rodiče měli svým dětem jejich pokoje plánovat, je bezpečnost. Zvláště malé děti ještě nemají dobrou koordinaci pohybů, a tak často dochází k pádům. Je proto dobré zařídit, aby dítě nemohlo spadnout na ostrý předmět, který by mohl vést k případnému vážnému zranění.

Další věcí, na kterou je třeba brát zřetel, je snadnost udržování pořádku. Zvláště malé děti kolem sebe hodně nadělají, o vylitých sklenicích a rozpatlaných plastelínách nemluvě. Je tedy dobré zvolit takové povrchy, které se budou snadno udržovat. V pozdějším věku dítěte zase můžeme dát důraz na to, aby bylo jednoduché uklidit hračky do správných přihrádek.návrh dětského pokoje

Samozřejmě návrhy dětských pokojů by při zachování výše uvedených kritérií měly dbát i na to, aby výsledek byl estetický. Koneckonců, jak již bylo řečeno, budoucí vkus dítěte se formuje již ve velmi mladém věku, a je dobré jej navést na správnou cestu.

Je tedy jen dobré vyhnout se přehnaným kýčům a vsadit raději na jednoduchost. A především pamatujte, že jej nezařizujete proto, abyste se jím mohli chlubit návštěvám, ale proto, aby se tam výš potokem cítil dobře. A rozhodně neočekávejte, že bude vypadat stále jako nový.