Písková filtrace pro nadzemní i zapuštěné bazény je základní příslušenství

Filtrace vody je základním předpokladem k udržení čistoty v nádržích určených ke koupání. Bez ní se zkrátka nelze obejít, zvláště tam, kde není k dispozici přirozený přítok a odtok, což je prakticky ve všech vnitřních a venkovních zahradních bazénech.
U menších bazénků lze zvolit kartušovou technologii, která spočívá na průtoku tekutiny skrze papírovou filtrační vložku uvnitř tzv. kartuše – plastového boxu, kde se nečistoty zachycují. Výhodou je velmi nízká pořizovací cena, nevýhodou efektivita, častá výměna vložek a malý výkon, který omezuje využití tohoto způsobu na velmi malé objemy nadzemních bazénů. Problematická je i spotřeba elektřiny na pohon čerpadla, kdy výsledný efekt není takový, jaký bychom očekávali.

okraj bazénu.jpg

Pískové filtrace jsou mnohem efektivnější

Pro větší nádrže, zvláště ty zapuštěné, slouží pískové filtrace chlorito.cz. Pracují na stejném principu, namísto kartuše je však filtrační nádoba vyplněna křemičitým pískem. Pořizovací cena je sice vyšší, ale tomu také odpovídá mnohem vyšší výkon. Bez problémů zvládnou vyčistit od hrubých nečistot objemy vody od 3 do 16 kubíků za hodinu. Kromě pohonné jednotky – výkonného čerpadla a nádoby s pískem zde plní důležitou funkci více cestný ventil, který přepíná směr proudění tekutiny a umožňuje i odtok nečistot do kanalizace. Do ceny se také promítá životnost, kdy stačí měnit písek pouze jednou za několik sezon, zatímco papírové vložky mnohem častěji, až sedmkrát za měsíc.

dno bazénu.jpg

Standardní součástí bývá možnost připojit další periferní zařízení, např. bazénový vysavač, solární ohřevy, desinfekci pomocí lampy produkující ultrafialové záření apod.
Při navrhování velikosti celé jednotky by mělo platit, že celý objem nádrže by se měl přefiltrovat jednou za dvanáct hodin. Zpětné proplachování zachycených nečistot se provádí podle četnosti provozu a množství znečištění, většinou jednou za týden.