Změna distribuční sazby se dá v pohodě zvládnout i ve velmi krátkém časovém úseku


SouÄasné ceny za elektÅ™inu Vám absolutnÄ› nevyhovují. Doopravdy už Vám doÅ¡la trpÄ›livost a jste rozhodnutý, že opustíte souÄasného dodavatele. Je to jediná možnost, jak se můžete koneÄnÄ› doÄkat lepších cen i služeb. Máte pocit, že každý rok platíte více, ale spotÅ™ebu si zaÄínáte opravdu hodnÄ› hlídat. Tak to dál prostÄ› nejde. Věříte, že pÅ™echod k novému dodavateli Vám prospÄ›je. TÅ™eba se koneÄnÄ› doÄkáte pÅ™eplatku. U souÄasného dodavatele to byl pouhý sen, který se Vám nikdy nesplnil.

Věrných zákazníků neustále ubývá

To je moc dobÅ™e. Alespoň zaÄne skvÄ›le fungovat konkurenÄní prostÅ™edí. Lidé už pochopili, že jenom díky novým smlouvám se mohou doÄkat lepších cen. I Vy jste se koneÄnÄ› rozhoupal. Trvalo Vám to sice nÄ›kolik let, ale to nevadí. Poprvé v životÄ› budete letos mÄ›nit dodavatele elektÅ™iny. Zbavíte se nevýhodných smluv a uzavÅ™ete nové, které Vám zajistí sluÅ¡né ceny i do budoucna. Nemůžete neustále snižovat spotÅ™ebu. To není Å™eÅ¡ení. PÅ™ece nebudete doma používat svíÄky. ZmÄ›na distribuÄní sazby není ve VaÅ¡em případÄ› nutná.