Obávaná či pohodová záležitost?


Pokud se zeptáte kteréhokoli uÄitele, zda považuje výlet za odpoÄinkovou Äinnost, ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vám odpoví, že nikoliv. UÄitelé vycházejí ze svých vlastních zkuÅ¡eností, ale vzápÄ›tí dodávají, že vždy záleží na souhÅ™e mnoha různých okolností. A tak se klidnÄ› může stát, že z mimoÅ¡kolní aktivity, které se již pÅ™edem obávali, se stane aktivita pohodová a opaÄnÄ›. Je nad slunce jasné, že velmi důležitou roli zde hraje pÅ™edevším osobnost uÄitele, ale také žáků Äi studentů. VnÄ›jší faktory tolik podstatné nejsou.

Mysleli jsme na vás

ChtÄ›li bychom vám, vážení páni uÄitelé a paní uÄitelky, nabídnout možnost, aby vaÅ¡e chuÅ¥ podstupovat každoroÄnÄ› Å¡kolní výlety znovu a znovu, nijak neochabovala. Aby vaÅ¡e starosti a obavy o zdárný průbÄ›h této aktivity nepÅ™evážily nad příjemnými pocity a zážitky. Proto jsme pro vás a vaÅ¡e dÄ›ti pÅ™ipravili jednodenní a dvoudenní pobyty s pÅ™ipraveným, naprosto dokonalým programem. PojeÄte spoleÄnÄ› s námi do Rožnova pod RadhoÅ¡tÄ›m, KopÅ™ivnice a Å tramberku. ZaÅ™aÄte se mezi žáÄky nebo studenty a užijte si opravdovou “školu hrouâ€.